MULTIPLEX Super AL

MULTIPLEX Super AL


Modifikovaná natavovací parotěsná zábrana

  • flexibilní elastomerem modifikovaná asfaltová hmota
  • spřažená nosná vložka s Al-folií odolná alkáliím
  • zlepšená odolnost na ohyb při nízkých teplotách
  • zlepšená odolnost při vysokých teplotách

Další typické znaky

  • vysoce hodnocená modifikovaná  parotěsná zábrana
  • vysoká nepropustnost vodních par
  • spřažená nosná vložka s Al-folií odolná alkáliím
  • vrchní vrstva uzpůsobena k lepení tepelných izolací polyuretanovými lepidly

Vysoce hodnocená parotěsná zábrana

Parotěsná zábrana MULTIPLEX Super AL   - modifikovaný asfaltový pás - má oblast použití v jednoplášťových plochých neodvětraných střešních systémech na železobetonových nosných konstrukcích.
Spřažená nosná vložka s Al-folií je odolná alkáliím a rovněž odolává korozi.

Variabilní zpracování

MULTIPLEX Super AL je na spodní straně opatřen polyetylénovou folií. Pás může být natavován bodově, v pruzích nebo celoplošně.

Ke stažení

Show downloads Hide downloads