VA-Q-VIP F-EPS

VA-Q-VIP F-EPS


Vakuová izolační deska

  • vysoce efektivní tepelně izolační deska
  • nízká konstrukční tloušťka
  • využitelná pro lepené systémy

Další typické znaky

  • vakuová izolační deska schválená pro stavební účely
  • stanovená hodnota tepelné vodivosti 0,007 W/mK
  • nízká konstrukční výška
  • oboustranně specielní ochranná vrstva z EPS-Neopor WLG 031 pro bezpečnou montáž
  • pro lepené střešní systémy

 

Ke stažení

 

Show downloads Hide downloads

Slabé desky, silný výkon

VA-Q-VIP F-EPS je vysoce účinná tepelná izolace pro terasy i pro konstrukce plochých střech z železobetonu a lehčeného betonu.
 
VA-Q-VIP F-EPS je vakuová izolační deska, u které byl princip termosky  přenesen do výborně izolujícího deskového tvaru. Díky vnitřnímu vakuu dochází jen k velice omezenému průchodu tepla nebo jeho transportu základními částicemi. Touto zvláštní izolační deskou se může při minimální tloušťce docílit extrémně dobrého výkonu tepelné izolace. Při použití tradičních izolačních tepelně izolačních materiálů jako např. EPS, PUR/PIR, minerální vlny nebo pěnového skla atp. nemůže být při srovnatelné tloušťce dosaženo tak vysokých naměřených hodnot nebo tak velmi dobrých izolačních vlastností jako s použitím VA-Q-VIP F-EPS.

Výrazná přednost při použití VA-Q-VIP F-EPS je všude tam, kde je při nižší výšce/ tloušťce celkové konstrukce střechy nebo terasy nutná velmi dobrá tepelná izolace.

 

Kvalita a doba využití

Už při výběru jednotlivých komponentů pro VA-Q-VIP F-EPS jsou na jednotlivé suroviny kladeny vysoké nároky.

Specielní kvalita částic je v podstatě určována mikroporézní kyselinou křemičitou v jádru, vnější hliníkovou spřaženou folií a velmi nízkého vnitřního tlaku plynu, po vyrobení vnitřního vakua. Vnitřní tlak plynu v jednotlivých VA-Q-VIP F-EPS částicích je při výrobním procesu kontrolován a zapisován.

Vysoký difusní odpor vícevrstvé hliníkové spřažené folie zabraňuje pronikání plynů a vlhkosti do základního materiálu a vytváří tak podmínky, aby vakuum a vysoké tepelně izolační vlastnosti byly dlouhodobě zachovány. Celkový výrobní proces  u VA-Q-VIP F-EP izolačních panelů podléhá stálé kontrole, čímž je zaručena výrobní kvalita a funkční bezpečnost každé části.

Kombinace přísné materiálové kontroly a kvalitativní politiky zabezpečuje dlouhodobě stabilní použitelnost VA-Q-VIP F-EPS elementů.