Samolepící

Přehled parotěsných zábran, zpracování: samolepící

DACO-KSD

Modifikovaná samolepící parotěsná zábrana

 • vrchní vrstva uzpůsobena k lepení tepelných izolací polyuretanovými lepidly
 • jednoduchá a racionální pokládka
 • nosná vložka odolná prošlápnutí
 • použití na nosné konstrukce z trapézových plechů

Další typické znaky

 • vysoká nepropustnost vodních par
 • vložka odolná proti prošlápnutí
 • použití pro střešní systémy s tepelnou izolací a nosnou konstrukcí z trapézových plechů
 • vrchní vrstva uzpůsobena k lepení tepelných izolací polyuretanovými lepidly

DACO-KSD  je používán jako vysoce hodnotný pás tvořící parotěsnou zábranu ve vrstvených střešních systémech na nosné konstrukci z trapézového plechu. Speciální povrch umožňuje přilepení tepelné izolace na parotěsnou zábranu lepidlem PUK nebo vhodnými asfaltovými lepidly.

více informací >

DACO-KSD-B

Parotěsná zábrana betonové a železobetonové konstrukce, trapézové plechy, dřevěné bednění a velkoplošné desky

 • jednoduché a racionální zpracování
 • homogenní spojení přesahů
 • nosná kombinovaná vložka ze skelných vláken a hliníkové folie odolná proti prošlápnutíny

Další typické znaky

 • vysoký difúzní odpor
 • kombinovaná nosná vložka ze skelných vláken a hliníkové folie pro tepelně izolované střešní systémy na stropní konstrukce z betonu a železobetonu, trapézových plechů, dřevěného bednění a velkoplošných dřevěných desek
 • vrchní strana upravena pro lepení tepelných izolací polyuretanovými lepidly
 • homogenní spojení přesahů

více informací >

DACO-KSD-R

Modifikovaná samolepicí parotěsná zábrana

 • redukované požární zatížení
 • spřažená nosná vložka odolná proti prošlápnutí
 • jednoduchá a racionální pokládka

Další typické znaky

 • redukované požární zatížení ≤ 10,5 MJ/m2
 • vysoká nepropustnost vodních par
 • zesílená spřažená vložka odolná proti prošlápnutí
 • použití speciálně pro střešní systémy s tepelnou izolací na konstrukci z trapézových plechů
 • pro mechanicky kotvené střešní skladby

Za studena samolepicí hliníková parotěsná zábrana DACO-KSD-R je vhodná pro střešní nosné konstrukce z ocelových trapézových plechů, které jsou konstruovány dle zásad směrnic pro průmyslové stavby DIN 18324, kde je požadavek na parotěsnou zábranu s vyšší odolností proti šíření požáru.

více informací > < zpět