Pás proti prorůstání kořínků

Pásy proti prorůstání kořínků

Popis produktů

PARVITA Star

Prvotřídní vrchní pás nebo pás proti prorůstání kořínků

  • oboustranná homogenní plasto-elastická krycí hmota s účinnými látkami proti 
  • prorůstání kořínků 
  • systémový pás v zatravňovacím systému BÖRNER PARVITA 
  • pro vícevrstvé izolace
  • pod intenzivní a extenzivní zatravnění

    Výhody v kostce:

    • proti prorůstání kořínků a oddenků podle FLL-metody
    • pružná a zatížitelná PV-spřažená nosná vložka 
    • nadprůměrná odolnost ke stékání při vystavení vyšší teplotě 
    • vynikající technické vlastnosti

      více informací >

      PARVITA Classic

      Vysoce hodnocený vrchní pás proti prorůstání kořínků

      • obě strany pásu kryje asfaltová hmota z elastomerem modifikovaného asfaltu s účinnými látkami odpuzujícími kořínky
      • systémový pás do systému zelených střech BÖRNER PARVITA
      • pro vícevrstvé izolace
      • pro intenzivní i extenzivní ozelenění

       

       

       

      Další výhody

      • odolnost kořínkům a oddenkům dle směrnic FLL
      • polyesterová vložka s vysokou průtažností a zatížitelností
      • tepelná odolnost a odolnost při nízkých teplotách přesahující hodnoty normy
      • další technické parametry přesahující hodnoty normy

       

       

       

      více informací > < zpět

      SK Bit 105 Wurzelschutz

      Modifikovaný vrchní pás proti prorůstání kořínků

      • pod intenzivní a extenzivní ozelenění
      • vysoce kvalitní modifikovaná asfaltová vrstva s účinnými látkami odpuzujícími kořínky
      • systémový pás v BÖRNER PARVITA systému ozelenění

      Další typické znaky

      • vyzkoušená a trvalá ochrana proti prorůstání kořínků
      • vysoká tepelná stabilita
      • šetrný k životnímu prostředí použitím řepkového oleje

      Izolace s odolností proti prorůstání kořínků

      Na vrchní pás u hydroizolací zelených střech jsou kladeny vysoké požadavky:

      • trvalá ochrana proti prorůstání kořínků a tím záruka bezpečné funkčnosti
      • mechanické a statické namáhání zatížením příležitostnými prohlídkami a údržbou
      • namáhání stojatou vodou

      více informací >