Lepící systémy

PUK 3D XL

Vypěňovací lepidlo ve velkoformátovém balení

 • lepicí hmota k okamžitému použití v 10 kg kovovém tanku
 • pro trvalé přilepení
 • bez rozpouštědel

Další výhody

 • Trvalé přilepení
 • Vyrovnání nerovností
 • Krátká reakční doba
 • Úspora spotřeby
 • Vysoký výkon pokládky

  Popis a aplikace

  Velkoformátové balení lepidla PUK 3D XL obsahuje velké množství lepidla. Pomocí příslušné montážní pistole může uživatel lepidlem PUK 3D XL, na rozdíl od známých tekutých lepidel, docílit vysoké užitkovosti při současně vysokém výkonu zpracování.

  Snadný způsob působení a manipulace lepidla PUK 3D XL umožňuje okamžité a relativně rovnoměrné nanesení lepidla v definované a již napěněné tloušťce. Zpracovatel může přesně definovat a kontrolovat množství naneseného lepidla  a jeho vrstvu.

  Dle statických požadavků (zatížení sání větrem) musí přitom uživatel na podklad nanést určité množství „housenek“ lepidla  na metr čtvereční střešní plochy. 

  Speciální receptura lepidla PUK 3D XL dosahuje bezpečného vytvrzení lepidla během 1–2 hodin. Tím se docílí rychlého přikotvení izolačního materiálu k příslušnému podkladu. Zatvrdlá „housenka“ lepidla PUK 3D XL je trvale vytvrzená, teplotně stabilní, flexibilní a odolná proti vodě a mnohým rozpouštědlům.

  více informací > < zpět

  PUK 3D - lepidlo na lepení tepelných izolací

  Vypěňovací polyuretanové lepidlo

  • okamžitě vypěňující
  • pro dlouhotrvající spojení
  • jednokomponentní lepící systém
  • pružné po vytvrzení
  • rozmanité použití

  Oblasti použití lepidla na tepelné izolace BÖRNER PUK 3D

  • pro dokonalé lepení tepelných izolací k různým podkladům, pro trvalé slepení všech běžných tepelných izolací z polystyrenu, polyuretanu a izolací na bázi fenolových pryskyřic navzájem
  • pro trvalé přilepení tepelných izolací na asfaltové pásy s minerálním posypem, na parotěsné pásy kašírované rounem nebo s povrchovou úpravou minerálním posypem, popřípadě na podklady spřažené poplastovanými nebo hliníkovými povrchy

  více informací > < zpět

  PUK - lepidlo na lepení tepelných izolací

  Polyuretanové lepidlo na lepení tepelných izolací

  • pro dlouhodobé spojení
  • dávkování množství lepidla dle potřeby
  • jednosložkový lepící systém

  Další výhody

  • speciální lepidlo z jednokomponentního tekutého polyuretanu
  • překlenutí trhlin
  • rozmanité použití
  • zvláště hospodárné při použití nanášecího přístroje PUK Kobold

  Oblasti použití PUK lepidla tepelných izolací
  Lepidlo tepelných izolací reaguje v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Díky svým vlastnostem zároveň překlenuje trhlinky podkladu a umožňuje jeho vyrovnání. Ve vytvrzeném stavu je termoplastické, není křehké a je odolné vodě i rozpouštědlům. 
  Čerstvé lepící proužky lepidla na trapézovém plechu. Položením kompletizovaných dílců je lepidlo na horních vlnách trapézového plechu hmotností dílce roztlačeno do plochy.
  Přesvědčivý lepicí výsledek vytvrzeného PUK lepidla na tepelné izolace. Při zkoušce je po opětovném odtržení kompletizovaného dílce tento porušen.

  Oblasti použití PUK lepidla na tepelné izolace
  Pro trvalé spojení tepelných izolací s různým podkladem například z plynobetonu, pórobetonu, zdiva, cementových desek, železobetonu, pemzového betonu, starých izolací s minerálním posypem, trapézového plechu prostého, či s povrchovou úpravou akrylátem nebo PVC.
  Pro trvalé vzájemné spojení se starými izolačními materiály např. s polystyrenem, polyuretanem, tvrdou pěnou z fenolových pryskyřic.
  Pro trvalé vzájemné spojení tepelných izolací s parotěsnými zábranami s povrchovou úpravou minerálním posypem, jemným pískem  nebo na povrch hliníkové nosné vložky spřažené materiálem vhodným k lepení.  Na ostatních podkladech a před prvním použitím PUK lepidla tepelných izolací by se měla provést lepící zkouška.

  Hospodárně lepit
  Lepidlo na tepelné izolace a nanášecí přístroj tvoří lepící systém PUK pro efektivní pracovní výkon. Jednoduchá konstrukce přístroje PUK Koboldu dovoluje, že mohou být naneseny současně tři nebo čtyři pruhy lepidla stejnoměrně v dostatečném množství a na správném

   

   

  více informací > < zpět