S mechanicky kotveným podkladním pásem na dřevěné konstrukci