PARVITA Star

PARVITA Star


Prvotřídní vrchní pás nebo pás proti prorůstání kořínků

  • oboustranná homogenní plasto-elastická krycí hmota s účinnými látkami proti 
  • prorůstání kořínků 
  • systémový pás v zatravňovacím systému BÖRNER PARVITA 
  • pro vícevrstvé izolace
  • pod intenzivní a extenzivní zatravnění

    Výhody v kostce:

    • proti prorůstání kořínků a oddenků podle FLL-metody
    • pružná a zatížitelná PV-spřažená nosná vložka 
    • nadprůměrná odolnost ke stékání při vystavení vyšší teplotě 
    • vynikající technické vlastnosti

      Ke stažení

      Show downloads Hide downloads

      Moderní, ekologicky hodnocené a pěkně vypadající – použití zelených střech ploch je stále zajímavější. Proměňte střechu na koutek přírody – právě v městských aglomeracích poskytují zatravněné střechy možnost vytvořit nový rekreační prostor pro lidi a životní prostředí pro ptáky a hmyz. Tyto střechy přispívají svým účinkem - vyrovnávání teploty a vázání prachu a škodlivých látek - k výraznému zlepšení klimatu. Také ve venkovských oblastech platí zatravněné střechy za plně nezastavěné plochy a tím redukují poplatky za odpadní vody. Snížením o dtoku a retencí vody je zatravnění střechy účinným prvkem moderní regulace dešťové vody a přispívá k protipovodňové ochraně, ke sníženému a zpožděnému odtoku při přívalových deštích.

      Zatravnění střechy chrání a prodlužuje životnost střešního pláště, spoří náklady na energii izolací a chlazením.

      PARVITA Star modifikovaný asfaltový natavovací pás, který je výhradně vyvinut pro ozeleněné střechy, je ideální vrchní vrstvou střešní skladby a poskytuje trvalou ochranu před prorůstáním kořínků a tím zajištění funkční bezpečnosti.

      Prvotřídní modifikovaný asfaltový pás s ochranou proti prorůstání kořínků 

      Nejnovější vývoj společnosti Börner spojuje prvotřídní kvalitu vysoce jakostního pásu SK Bit 105® se zvláštními požadavky, které jsou kladeny na izolaci zatravněné střechy.

      Vedle nejvyšších technických vlastností v oblasti odolnosti ke stékání při vystavení vyšší teplotě, roztažnosti a odolnosti vůči stárnutí je PARVITA Star vybavena účinnými látkami odpuzujícími kořínky a zajišťuje trvalou funkční bezpečnost v extenzivně nebo intenzivně zatravněné ploché střeše.

      Ve spojení s dalšími komponenty systému PARVITA budou docíleny znamenité technické a klimatické výsledky, které se také pozitivně projeví na teplotách v prostorách, které se pod střechou nacházejí.