SK Bit 105 1-Plus

SK Bit 1-Plus


Modifikovaný asfaltový natavovací pás s kombinovanou nosnou vložkou

  • nejvyšší odolnost proti stárnutí
  • homogenní plasto-elastomerický asfalt ve spodní i vrchní vrstvě
  • optimální pro průmyslové střechy
  • pro jednovrstvé izolace
  • speciální úprava zvyšující odolnost proti ohni

Další přednosti

  • rozměrově stabilní a velmi pevná spřažená nosná vložka
  • na spodní straně speciální rouno pro volně položené nebo lepené systémové skladby
  • rychlé zpracování, méně podélných spojů
  • vynikající technické vlastnosti

Ke stažení

 

Show downloads Hide downloads

Optimální ochrana pro průmyslové střechy

SK Bit 1-Plus je pás pro jednovrstvé systémy mechanicky kotvené nebo staticky přitížené (např. násyp kačírku).
Tento způsob pokládky je dilatačně nezávislý na podkladní konstrukci.

Protipožární ochrana

Díky speciální úpravě spřažené vložky dosahuje SK Bit 1-Plus vysoké požární bezpečnosti.

Srovnání nejvyšší tažné síly.