Technologie k ochraně životního prostředí

Technologie a ochrana životního prostředí

Kvalitní technologie k ochraně životního prostředí

 • Aktivní ochrana životního prostředí použitím
  přírodního řepkového oleje místo komponentů
  z minerálního oleje při výrobě polymerovaných
  asfaltových pásů.
 • Zlepšení kvality při rezistenci proti stárnutí
  a chování při požáru dalším vývojem receptur.
 • Ochrana a nezatěžování našeho životního prostředí
  bez vícenákladů pro spotřebitele.

Ekologické – šetrné – přírodní

Ekologické chování chrání životní prostředí a zabezpečuje budoucnost následujícím generacím. Našemu podniku se podařilo část minerálních olejů, doposud používaných při výrobě, nahradit řepkovým olejem a vstoupit na trh jako průkopník v naší branži, který zlepšuje svoje výrobky pomocí obnovitelných zdrojů. Pro výrobu izolačních pásů používáme v současné době ročně řepkový olej z plochy téměř 7 mil. m². Pěstováním řepky, které je pro tuto potřebu nutné, se do atmosféry dostane ročně o cca. 3,2 miliardy litrů CO2 ( skleníkový plyn ) méně.  Dále se dají využít specifické vlastnosti řepkového oleje pro kvalitativní zlepšení izolačních pásů, což se projeví zvláště pozitivně při rezistenci proti stárnutí.
Důvod: antioxidanty ( vitamín E ) obsažené v řepkovém  oleji a řepkovým olejem uvolňovaná pryskyřice na povrchu pásů působí jako konzervační ochranný krunýř proti povětrnostním vlivům.

A zvláště pokrývač, jako zpracovatel, profituje významně z přidání řepkového oleje, protože je jím pozitivně ovlivněn zpracovatelský komfort střešních pásů, pásy modifikované řepkovým olejem v horkých měsících roku méně měknou.

Environmentální aspekty

• pro výrobu našich střešních pásů používáme ročně řepkový olej z mnoha miliónů m2 oseté plochy

• pěstováním řepky, které je zapříčiněno naší spotřebou, se do atmosféry dostane ročně o 3,2  miliardy litrů CO2 méně ( skleníkový plyn)

• používaný řepkový olej je ve větší míře získáván z blízkých polí, čímž se zkracují dopravní cesty

• řepkový olej není nebezpečná látka. Není zařazen jako vodu ohrožující a rychle se biologicky rozkládá. Zacházení s ním při dopravě, skladování a použití sebou přináší málo rizik pro člověka a životní prostředí