Špičková technologie

Špičková technologie

Kvalita, na kterou je spolehnutí

  • Optimálně kombinované a sladěné: zušlechtění modifikátory a výrobní postup jsou zárukou dosaženíkonstantních vysokých parametrů
  • Nové receptury s přírodními surovinami: „konzervace“ technických parametrů přináší zlepšenou trvanlivost
  • Bezpečnost každého čtverečního metru: koncept ochrany proti požáru dle vlastního evropského patentu EP 0634515 B1

Vysoce hodnotné – trvanlivé – bezpečné

Jak dlouho si asfaltový pás při extrémním přirozeném zatížení zachová své vlastnosti a tím může jako izolace nabídnout trvale bezpečnou funkčnost, je závislé na správném výběru a přípravě asfaltu, kombinovaného se směsí vhodných polymerů a aditiv. 
Stárnutí SK Bit výrobků je při laboratorních pokusech simulováno a zkoumáno. Při různých zkouškách jsou pásy mezi jiným měsíce vystaveny vysokému tepelnému zatížení.Výsledky neukazují téměř žádné změny. Tato zkušební metoda odpovídá stárnutí za přírodních podmínek na střeše přes 20 let užívání.
Důsledným dalším vývojem receptury se podařilo nahradit komponenty z minerálních olejů přírodní obnovitelnou surovinou - řepkovým olejem.
Vedle přínosu k menšímu zatížení životního prostředí bylo dosaženo více než desetiletého zlepšeného „ konzervačního působení“ výkonnostních parametrů .
Chování komponentů z řepkového oleje za přímého působení klimatických jevů způsobuje vyšší přilnavost posypu ve stáří.

Trvale prvotřídní

• pevnost v tahu a odolnost

  proti protažení

Pevné vložky TOP pásů
nepovolí a přenesou
zatížení způsobené
pohyby budov a dilatacemi
stavebních prvků.

• odolnost proti perforaci

Speciální receptury krycích
hmot obsahujících komponenty
z řepkového oleje propůjčují
TOP pásům firmy Börner
dlouhodobě jejich robustní
charakter..

• požární bezpečnost

TOP pásy firmy Börner
s vlastním patentovaným
vybavením jsou schopny
kdykoliv aktivně působit
proti ohni.

• životnost

TOP pásy firmy BÖRNER
zůstávají dlouhou dobu
plnohodnotné a poskytují
po celá desetiletí
stejnou úroveň ochrany.