Technologie a bezpečnost

Technologie a bezpečnost

Pancéřovaná skelná tkanina s bezpečnostním plus

  • o dobrých vlastnostech skelné tkaniny jako nosné vložce se zase mluví: pokračuje se v dalším vývoji tak, aby se zlepšily její parametry a byla vhodná pro vrchní vrstvu
  • výsledek technického vývoje v oblasti skelných tkanin:
    použití nového pojidla z přírodního materiálu chitin a vybavení se změněnými řetězovými vlákny umožňuje zajištění rovnoměrné nasákavosti a tím zvýšení přilnavosti mezi tkaninou a asfaltovými vrstvami
  • jedná se o optimální doplnění evropského patentu firmy BÖRNER EP 0634515 pro protipožární vybavení modifikovaných asfaltových pásů

Osvědčené - vylepšené - bezpečné

Při demonstračním pokusu bylo chování asfaltové impregnace simulováno modrou zkušební tekutinou. Výsledkem  optimálního impregnačního procesu je znatelné stejnoměrné celoplošné zabarvení skelné tkaniny. Pro průmysl asfaltových pásů z toho vyplynula možnost použít vložky ze skelných vláken s novými kvalitativními parametry i pro vrchní vrstvy střešních skladeb s výhodami stejnými pro zpracovatele a uživatele.

Užitečný vývoj

Z pancéřované skelné tkaniny
se dělá vysoce kvalitní
surovina - základ asfaltových
a modifikovaných asfaltových
pásů s zvláště upřednostněnými
vlastnostimi:
• pevnost v tahu
• pevnost proti protržení hřebíky
• rozměrová stabilita
• prostorová stabilita
• chování při zpracování