Budoucnost - asfaltové pásy, parozábrany, tmely, lepidla, penetrace, zálivky

Myšlenky udávající správný směr

 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje se táhnou jako červená nit historií podniku a položily základ k tomu, abychom i v budoucnu mohli sázet na pokrok.

Výkonnými vývojovými odděleními naší firmy a naší vlastní firemní laboratoří dovádíme nápady do finálního výrobku. Řídíme se přitom požadavky našich zákazníků, které mají za cíl nejenom dlouhou životnost a jsou ekonomicky účelné, ale i přispívají k ochraně životního prostředí.