O firmě - výroba asfaltových pásů, parozábran, hydroizolací, tmelů, lepidel, penetrací, zálivek

„ ... a voda zůstává venku“


Asfaltové pásy, které izolují!

Jak je voda pro člověka, přírodu a životní prostředí důležitá, tak může být při průniku do staveb destruktivní.

Firma BÖRNER zajišťuje prostřednictvím svých výrobků ochranu staveb a tím bezpečnost pro investory a vytváří bezpečnou hráz mezi vnějškem/ vlhko a vnitřkem/ sucho.

Naši zákazníci si váží snadného zpracování našich výrobků a široké technické podpory, která je poskytována našimi odborníky z projektového i obchodního oddělení.
Správné řemeslné provedení pak zajišťuje dlouhodobou a bezproblémovou ochranu staveb proti vodě.