Technická podpora

Technická podpora

 

 

ZNAČKA GARANCE KVALITY ASFALTOVÝCH PÁSŮ

 Dokument Technická pravidla SVAP 01 stanovuje minimální technické požadavky na asfaltové pásy určené pro konkrétní použití ve stavbě v podmínkách ČR a slouží tak jako podklad pro udělení značky GARANCE KVALITY. Značka GARANCE KVALITY je chráněna ochrannou známkou Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR a o jejím udělení Svaz rozhoduje. Svaz uveřejňuje ověřený seznam výrobků označených značkou GARANCE KVALITY nabízených na českém trhu.

Dokument Technická pravidla SVAP 01 dále může sloužit široké laické a odborné veřejnosti jako zdroj informací o obvyklé úrovni vlastností asfaltových pásů, vyráběných podle harmonizovaných evropských norem, vhodných pro použití v podmínkách ČR. Technická pravidla SVAP 01 tak především využijí studenti a učitelé odborných a vysokých škol, projektanti a architekti, realizační firmy, technické zkušebny a výrobci a dodavatelé asfaltových pásů působící v ČR.