Sanace bez doteplení s mechanicky kotveným podkladním pásem