Konstrukční detaily

Rozdělení konstrukčních detailů

  •  novostavby

ž   jednoplášťové  
         - jednovrstvé   
                 se zateplením                       
                       s mechanicky kotveným pásem
                       se samolepicím pásem
                 bez zateplení
          - dvouvrstvé     
                 se zateplením              
                       s kompletizovanými dílci
                       se samolepicím podkladním i vrchním pásem
                       s natavovacím podkladním pásem
                       s mechanicky kotveným podkladním pásem
                       se samolepicím podkladním pásem
                       kompaktní střecha
                 bez zateplení

ž   dvouplášťové
         - jednovrstvé
                 se zateplením
                 bez zateplení
         - dvouvrstvé
                 se zateplením
                 bez zateplení                      
                       s natavovacím podkladním pásem
                       s mechanicky kotveným podkladním pásem na dřevěné konstrukci

  • sanace       

ž   jednoplášťové    
         - jednovrstvé
                 s doteplením
                 bez doteplení                    
                       s natavovacím mikroventilačním pásem
                       s mechanicky kotveným pásem
          - dvouvrstvé   
                 s doteplením                   
                       s kompletizovanými dílci
                       s samolepicím podkladním pásem
                 bez doteplení                   
                       s mechanicky kotveným podkladním pásem
                       s natavovacím podkladním pásem

  • doplńkové konstrukce

                      doplňkové detaily